Knihovnický systém
informační epochy


 Login 
 Registrace 
 O aplikaci

 


O programu

Systém Kustod je určen pro usnadnění správy příručního knihovního fondu. Zadáním ISBN knihy jsou do systému vloženy informace o knize - autor, název, údaje o obsahu. Tyto údaje lze také vložit nebo upravit ručně.
Uživateli je umožněno vložení výpůjčních údajů k titulu (uživatel, jenž výpůjčku provedl, datum vrácení knihy, automatická e-mailová urgence vrácení titulu). Lze členit tituly do kategorií podle tématu titulu (např. ekonomika, beletrie, apod.) a zasílat upomínky uživatelům systému.